Kişisel Verilerin Kanunu

Landessa | Soğuk Kahvenin En Taze Hali

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme Metni

Landessa olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği bizim için büyük önem taşımaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konularında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi:

Kişisel verileriniz, Landessa tarafından sağlanan hizmetler ve ticari faaliyetler kapsamında, yasal düzenlemelere uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kapsamda toplanan veriler, aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • Müşteri hizmetlerinin sunulması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması
 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme yapılması
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Pazarlama ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, yurt içinde veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yasal sınırlamalar çerçevesinde paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Saklanması:

Kişisel verileriniz, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve yasal saklama sürelerine uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır. Verilerinizi korumak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız:

KVKK uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK’ya uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

İletişim:

Kişisel verilerinize ilişkin her türlü talep ve sorularınız için bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz üzerinden ulaşabilirsiniz:

Landessa İletişim Bilgileri:

 • Adres: [ Şerifali, Türker Cd. 45, 34775 Ümraniye/İstanbul ]
 • Telefon: [ 0216 466 26 02 ]
 • E-posta: [info@landessa.com.tr]

KVKK kapsamında kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yukarıya Çık